• Stemmen SF Tsjom

  De gezamenlijke ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 november a.s.
  We beginnen om 19.30 uur met een kort algemeen praatje en daarna kan er gestemd worden. Red je 19.30 uur niet? Je kunt ook iets later komen. De besturen van de verenigingen zijn tot 21.30 uur in de Moeting aanwezig, zodat iedereen de kans krijgt om te stemmen.
   
  In de statuten van elke vereniging staan voorwaarden waaraan de vereniging aan moet voldoen als we gaan fuseren. Voor elke vereniging is dit weer anders. Voor onze vereniging betekent dit:
  2/3e van de leden moet voor stemmen. Wanneer dit niet gehaald wordt kan een tweede ledenvergadering in het leven geroepen worden.
  Heb jij 15 november tussen 19:30-21:30 ruimte in je agenda staan? Kom dan alsjeblieft langs en stem!