• Bezoekadres

  Voetbalvereniging Tzum
  Smidsreed 3
  8804 NH Tzum

  Tel.: 06 - 18497563
  E-mail: vvtzum@gmail.com

 • Bestuur

  Voorzitter:
  Vacant

  Secretaris:
  Alida Hinrichs - v/d Sluis
  Smidsreed 2
  8804 NHTzum
  06-18497563
  vvtzum@gmail.com

  Wedstrijdsecretaris (en waarnemend voorz.):
  Frits Hoekstra
  Voorstaat 39
  8804 NE Tzum
  06-49913238
  wedsec-vvtzum@hotmail.com

  Penningmeester:
  Petra Strikwerda
  Voorstraat 32
  8804 NG Tzum
  06-52663928

  Algemeen lid:
  Alle Tamminga
  Siebrich van de Wint - Atsma
  Jildert van der Woud
  Jan de Boer 

  Consul:
  Dhr. G.Politiek,
  tel 0517-452912

  Jeugdbestuur:
  Jacob Bosch
  Annerigt Terpstra
  Siebrich van de Wint - Atsma

  Sponsorcommissie:
  Alida Hinrichs - van der Sluis
  Richard Terpstra
  Johannes Hoitema
  Titte van der Sluis

  Club fotograaf:
  Lieuwe Bosch