Jeugdleider
De meest ideale situatie is dat de leider tevens de trainer is van een zeven- of elftal. Mocht dit om wat voor een reden niet het geval zijn dan is communicatie tussen de trainer en leider heel erg belangrijk. Verder zal er altijd getracht worden twee leiders per zeven- of elftal in te zetten. De taken van de jeugdleider ziet er als volgt uit:

* het begeleiden van hun zeven- en elftal tijdens de wedstrijden
* het coachen van de spelers tijdens de wedstrijd
* invullen van het wedstrijdformulier (zie bijlage ?)
* bij uitwedstrijd de uitslag noteren op het daarvoor bestemde formulier in de bestuurskamer van VV Tzum
* het maken van een rijrooster voor de ouders voorafgaande aan het seizoen
* het maken van een overzicht van de te spelen wedstrijden en tijdstippen
* het beheren en wassen van de voetbalkleding, beschikbaar gesteld door VV Tzum
* toezien op gedrag van jeugdleden en zonodig corrigerend optreden
* toezien op hygiëne door onder andere te eisen dat iedereen gaat douchen na de training
* kleedbox schoon achterlaten
* deelnemen aan trainer/leider vergaderingen
* problemen met jeugd, ouders, leiders etc zo mogelijk zelf oplossen, anders opschakelen naar jeugdcoördinator
* kopij voor de score leveren, laten schrijven door jeugdleden
* verzorgen van vervanging bij afwezigheid

Bij de Fjes is het van belang dat een vaste vrijwilliger of ouder wekelijks mee gaat met de wedstrijden. Haar rol is met name de kinderen helpen bij het omkleden.