Jeugdcoördinator
De jeugdcoördinator is sinds 2001 in functie. Hij speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen het kader bij de jeugdafdeling en het hoofdbestuur van de vereniging. Dit is dan ook de reden dat hij zo mogelijk altijd aanwezig is tijdens maandelijkse bestuursvergadering. Jeugdzaken is daar een vast punt op de agenda. Hierdoor ontstaat communicatie twee richtingen op:

1. vanuit het hoofdbestuur richting kader
2. vanuit het kader richting hoofdbestuur

De volgende taken behoren tot de functie van de jeugdcoördinator:

* lid en voorzitter van jeugdcommissie
* stimuleren van het kader in het volgen van opleidingen en/of trainingen
* aanspreekpunt voor het kader
* samen met jeugdleiders en -trainers verantwoordelijk voor de teamindeling
* onderhoudt kontakten met KNVB en andere jeugdcoördinatoren bij verenigingen in de regio
* organiseert informatie en opleidingsavonden voor kader, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen
* organiseren van trainer/leider vergadering (minimaal 3 x per jaar)
* aanspreekpunt voor ouders
* het bijwonen van wedstrijden
* kopij voor de score leveren]
* werving en selectie kader, in samenwerking met hoofdbestuur

Om de bovenstaande activiteiten goed te verrichten wordt van hem verwacht de opleiding (technisch) jeugdcoördinator te hebben gevolgd bij de KNVB.