Taken en bevoegdheden kaderleden
Om de doelstellingen, zoals eerder in dit plan opgesomd te bewerkstelligen heb je mensen nodig die bereid zijn op vrijwillige basis structureel en op ad-hoc basis beschikbaar te zijn voor de werkzaamheden die verricht moeten worden. Gemakshalve noemen we deze vrijwilligers kader. Uiteraard hoeft niet elk kaderlid dezelfde werkzaamheden te verrichten. Om duidelijkheid te scheppen voor het huidige kader en mogelijk nieuw kader staat hier beschreven welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden ieder kaderlid heeft. De volgende uitspraak is daarbij zeer relevant :

Vrijwillig is niet vrijblijvend

Momenteel zijn de volgende functies bij de jeugdafdeling van VV Tzum van toepassing: