Ambitie en Doelstellingen
De ambities met betrekking tot het prestatieniveau kan als volgt worden omschreven. Vanuit de kleine vereniging die VV Tzum is en ook zal blijven, kan niet worden verwacht voetbal te spelen op het hoogste niveau. Wij streven er dan ook naar dat de teams zodanig voetbal spelen dat ze kunnen meekomen in de diverse competities, met als bekroning zo nu en dan een kampioenschap. Voetballers die echt talentvol zijn zal het zeker mogelijk worden gemaakt zich bij VV Tzum te ontwikkelen, maar uiteindelijk wel actief worden begeleid om deze ontwikkeling verder uit te bouwen door bijvoorbeeld na scouting deel te nemen in district elftallen, danwel de overstap te maken naar een vereniging waar op hoger niveau gevoetbald wordt.

De algemene doelstelling van het jeugdbeleid van VV Tzum zijn:

* het bieden van zoveel mogelijk voetbalplezier
* het bieden van een goede voetbalopleiding
* het bieden van verantwoorde sportprestaties onder bekwame leiding op recreatief niveau
* het zorgdragen voor een goede doorstroming binnen de jeugdafdeling en vervolgens naar de senioren
* het bevorderen van sportief gedrag
* het bevorderen van kameraadschap en verenigingsgevoel