Bestuur
Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Vacant

Penningmeester (en waarnemend secretaris):
Petra Strikwerda
Voorstraat 32
8804 NG Tzum
06-52663928
vvtzum@gmail.com

Wedstrijdsecretaris (en waarnemend voorz.):
Frits Hoekstra
Westelijk Achterom 4
8804 ND Tzum
06-49913238
wedsec-vvtzum@hotmail.com

Algemeen lid:
Alle Tamminga

Algemeen lid;
Reina Talsma

Consul; Dhr. G.Politiek,
tel 0517-452912

Jeugdcommidsie:
Dirk Tjeerd Bosch
Alida van der Sluis
Jitske van der Sluis
Elisah Vos

Sponsorcommissie;
Theo van der Woud
Frouke Bleeker
Johannes de Schiffart
Titte van der Sluis

Club fotograaf;
Lieuwe Bosch